Welkom op de website van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel

13 februari 2017

Nationale manifestatie 9 maart 2017

In het kader van de landelijke verkiezingen op 15 maart a.s. organiseert het Nationaal burgernetwerk “een betere gezondheid door minder vee”¹ op donderdag 9 maart om 19.00 uur een debat met Tweede Kamerleden. De bijeenkomst vindt plaats in het zalencomplex “van Bussel” in Deurne.

Thema van het debat is de relatie tussen intensieve veehouderij en volksgezondheid. Het “Netwerk Bezorgde Artsen” zal aan de hand van openbare rapporten nader ingaan op deze relatie. De aanwezige politici krijgen daarna de gelegenheid om het standpunt van hun partij over dit onderwerp nader toe te lichten.

Het Nationaal burgernetwerk heeft zowel landelijke als regionale media uitgenodigd om het debat bij te wonen en er verslag van te doen. Om de avond succesvol te laten zijn is de aanwezigheid van zoveel mogelijk burgers, die zich zorgen maken over hun gezondheid en welzijn in een industriële veehouderij-omgeving, belangrijk. Gestreefd wordt naar ongeveer 500 aanwezigen. U kunt deze avond nu reeds in uw agenda noteren. Binnenkort volgt aanvullende informatie.

 

¹Het Nationaal burgernetwerk “een betere gezondheid door minder vee” bestaat uit:

• Brabants Burgerplatform Minder Beesten

• Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland

• Kerngroep Limburg Gezonder

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel

19-9-2016

 

Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland schrijft zienswijze bij zogenaamd Plussenbeleid van de Provincie.

 

Klik hier voor de volledige zienswijze van 57 pagina's.

 

Let wel: niet wat wij vinden is belangrijk maar wat wij gevonden hebben.

 

Korte samenvatting:

 1.  Ruim eerst de rotzooi op.
 2. Analyseer het verleden en het heden.
 3. We, de samenleving op deze wereld, hebben een milieu en voedselprobleemop te lossen, geen ondernemersprobleem.
 4. Dat brengt ons tot de stelling dat de intensieve veehouderij in Europa met 40% moet inkrimpen en in Nederland (en dus ook in Gelderland) met 60%.
 5. Daar past geen plussenbeleid bij maar een minnenbeleid: hoe krimpen we de intensieve veehouderij in Nederland met 60% op een zo net mogelijke manier.
 6. De Provincie Gelderland blijft op ramkoers met de buren van intensieve veehouderijen: het beleid is onfatsoenlijk. De Provincie doet maar wat.

 

Wanneer een varkenshouder stopt met zijn bedrijf gaat bij de buren de vlag uit. De huizen van de buren worden van de ene dag op de andere € 50.000 meer waard.
Wanneer een varkenshouder blijft en zelfs wil uitbreiden dan wordt de schade van € 50.000 alleen maar groter.
Een varkenshouder die van zijn buren verlangt dat ze instemmen met zijn uitbreiding, wil eigenlijk dat de schade die hij aanricht nog groter wordt. Waarom zou een buur daarmee instemmen?

 

Ad 1. Ruim de rotzooi op.
De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland heeft de afgelopen jaren ongeveer 30 groepen van buren van intensieve veehouderijen geholpen bij het voorkomen van grote schade ten gevolge van het oprichten of uitbreiden ervan. En ook tegen de gevolgen daarvan: de zogenaamde mestvergisters. Wij hebben van ongeveer 10 gevallen een rapport gemaakt wat we u morgen per e-mail zullen toesturen. Dan kunt u zien hoe het beleid van de Provincie en Gemeenten de afgelopen periode heeft gewerkt. Oproep: help de buren die nu gebukt gaan onder een intensieve veehouderij in de buurt.
Ad 2. Analyseer het verleden en heden.
Het zogenaamde plussenbeleid kent geen analyse. Waarom niet geleerd van de geschiedenis van de zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden. Wat heeft het gekost? Wat heeft het opgeleverd? Waarom was het geen succes? In het LOG Azewijnse Broek is één vergunning in 2011 afgegeven. Het bedrijf staat er nog steeds niet. Drie van 8 bedrijven zijn failliet, waaronder een bedrijf met een bouwblokgrootte van 2,5 hectare. Tijd voor een zogenaamd plussenbeleid?
Hoe vergaat het de melkveehouders? Verdienen ze meer nu ze groter mogen worden?
Ad 3. We, de samenleving op deze wereld, hebben een milieu en voedselprobleem op te lossen, geen ondernemersprobleem.
Intensieve veehouderij in Nederland is niet duurzaam. Om 1 kilo vlees te produceren heb je 5 kilo soja nodig. Die soja komt uit Zuid Amerika. Daarom hebben we een mestoverschot. En zolang de mest niet teruggaat naar waar de soja vandaan komt is er geen sprake van een duurzame veehouderij. Nog afgezien dat we een voedselprobleem hebben op te lossen.
Ad 4.
Dat brengt ons tot de stelling dat de intensieve veehouderij in Europa met 40% moet inkrimpen en in Nederland (en dus ook in Gelderland) met 60%.
Citaat uit het rapport van van Doorn: “Alle vlees duurzaam”: “Wanneer we doorgaan met de manier van produceren zoals we dat nu doen dan hebben we vier aardes nodig; onze opdracht is om het met een halve aarde te doen.” Ziet u daar iets van terug in het zogenaamde plussenbeleid?
Ad 5.
Daar past geen plussenbeleid bij maar een minnen-beleid: hoe krimpen we de intensieve veehouderij in Nederland met 60% op een zo net mogelijke manier. Gebaseerd op: planet, people and profit.
Ad 6.
De Provincie Gelderland blijft op ramkoers met de buren van intensieve veehouderijen: het beleid is onfatsoenlijk. De Provincie loopt in de pas met de zogenaamde landbouwadviseurs zoals van Westreenen, die er belang bij hebben dat er na het echec van de uitbreidingen van de melkveehouderij er weer gebouwd gaat worden. Nu in de intensieve veehouderij. De gebouwen die nu leeg staan zullen “uitgebreid” worden door bedrijven uit Brabant waar men geen grote bedrijven wil. Geen enkele Provincie wil grote intensieve vleesindustrie. Alleen de Provincie Gelderland?
Tot slot: de buren van de geplande mestvergister in Haaften hebben ons twee keer uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. 130 buren ondertekenden een zienswijze waarin zij zich uitspraken tegen de komst van de mestvergister. Op de informatieavond van de Provincie en de Gemeente, waar onder meer Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk actief was, kregen we 9 van de 10 vragen die we hadden niet beantwoord. De Gemeenteraad stemde tegen de komst. De Provincie trok het verzoek in. De afgelopen week werden we door de Gemeente Neerijnen uitgenodigd om te komen praten over duurzame energie projecten. Dat geeft hoop.

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel

1-9-2016

 

Fijn Wonen Schoofbandweg uit Rossum sluit zich aan bij Leefbaar Buitengebied Gelderland

 

Na enkele bezoeken over en weer heeft de Stichting Fijn Wonen Schoofbandweg uit Rossum besloten zich aan te sluiten bij de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland.

De groep uit Rossum verzet zich tegen de komst van een mega geitenhouderij in Rossum.

 

Voor meer info bekijk:

 

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2108144/Megastal-voor-5100-geiten-veroorzaakt-onrust-in-Rossum

 

http://www.bd.nl/regio/zaltbommel-e-o/maasdriel/meer-onderzoek-nodig-voor-geitenhouderij-in-rossum-1.6089441

 

http://www.bd.nl/regio/zaltbommel-e-o/maasdriel/zaltbommel-flink-pissig-op-maasdriel-over-geitenstal-rossum-1.6010916

 

http://demonitor.ncrv.nl/lokaal-bestuur/wethouder-tegen-gemeenteraad-u-gaat-niet-over-de-komst-van-een-megastal

 

http://www.bd.nl/regio/zaltbommel-e-o/maasdriel/natura-2000-gebieden-bij-berekeningen-giga-geitenstal-rossum-vergeten-1.6317343

 

 

Beide Stichtingen gaan na hoe ze elkaar kunnen versterken om te komen tot het inkrimpen van intensieve veehouderij in Gelderland. In dit geval niet meer geiten maar minder.

Geitenhouderijen zijn berucht vanwege de verspreiding van Q-koorts.

 

Voor meer info bekijk:

 

http://www.bd.nl/thema/Subject/q-koorts-2.8980

 

Wordt vervolgd.

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel

7-7-2016

De NOS bericht:


Omwonenden veehouderij hebben meer luchtwegklachten

ANP Geschreven door Karin Bakker redacteur Judith Pennarts verslaggever zorg

 

Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt namelijk met 2 tot 5 procent af. Ook komen er 10 procent meer longontstekingen voor in de omgeving van pluimvee.

Dit blijkt uit een driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL. 2500 omwonenden uit Noord-Brabant en Limburg hebben meegedaan aan het gezondheidsonderzoek. Ze stonden daarvoor bloed en neusslijm af en ook werden hun longen onderzocht.

 

Ammoniak en fijnstof

De verminderde longfunctie is vooral te zien bij mensen die binnen 1 kilometer wonen van vijftien of meer bedrijven. Het is volgens de onderzoekers het meest waarschijnlijk dat deze verandering veroorzaakt wordt door de blootstelling aan stoffen afkomstig uit de veehouderij.

"Naast de uitstoot van fijnstof, baart de ammoniakuitstoot in de landbouw ons veel zorgen", zegt onderzoeksleider Dick Heederik van het IRAS. "Op dagen met veel ammoniakuitstoot, bijvoorbeeld na het uitrijden van mest, hebben mensen ook een lagere longfunctie, blijkt uit ons onderzoek."


Reactie Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland:

 

We zullen het rapport nog nader bestuderen. De Stichting stelt zich op voorhand op het standpunt dat de gezondheid van omwonenden van welk bedrijf dan ook gewaarborgd dient te worden. Dus ook van omwonenden van veehouderijen.

 

Wij hebben al eerder onderzoek aangeboden aan Provincie en Gemeenten. Die reageren met "het is wettelijk toegestaan". Provincie en Gemeenten ondernemen niets om hun bewoners te beschermen tegen de gevolgen van (intensieve) veehouderij.

 

Kijkt u bijvoorbeeld naar: de presentatie van huisarts Hoevenaars uit Brabant van april 2016.

 

Op dit moment is de Provicie Gelderland bezig om voor de intensieve veehouderij het zogenaamde plussenbeleid te realiseren. In plaats van intensieve veehouderijen met maximaal 1,5 hectare grootte zijn  er dan bedrijven met een nog grotere omvang mogelijk. Gezondheid is geen onderdeel van het plussenbeleid. De Provincie vindt het belangrijker dat haar voorstel "Raad van State proof is". Het geeft aan hoezeer de Provincie los is van het belang van de bewoners van haar Provincie en louter kijkt naar de ondernemers en de economie. Extra wrang is dat bijvoorbeeld de varkenshouderij geen toekomst heeft in Nederland. De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland pleit al jaren voor een inkrimping met 60% van de intensieve veehouderij. Daarbij was een belangrijke reden dat Nederland leeft alsof we de beschikking hebben van vier aardes (zie Commissie van Doorn op deze website). Op 2 havo wordt die wijsheid onderwezen. Het blijft aan politici voorbijgaan. Voor de intensieve veehouderij in Nederland is extra veevoer nodig. Voor een groot deel is dat soja. Die komt uit Zuid-Amerika. Daar worden bossen gekapt om soja te kunnen verbouwen. Bossen die we nodig hebben om CO2 vast te houden en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 

Daar komt nu de reden van gezondheid van onwonenden bij.

 

De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland zal met nog meer klem aandringen om de (intensieve) veehouderij te saneren. Dat betekent minder dieren. Gezonder voor de boer, gezonder voor de omwonenden. Noodzakelijk voor de wereld.


 

actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel actueel

 

De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland ondersteunt de petitie opgezet door de Gelderse Natuur en Milieufederatie, voor het behoud van Ekoboerderij Arink in Lievelde en tegen de komst van een kalvermesterij met 1200 mestkalveren.

Graag nodigen wij u uit de petitie te tekenen. Klik op:

http://www.gnmf.nl/site/Projecten/Ekoboerderij%20Arink%20-%20Petitie/

 

De Stichting ondersteunt de buren van de kalvermesterij en heeft samen met de buren een zienswijze ingediend.

Klik hier voor de tekst van de zienswijze.

 

Ter verdere informatie:

 

http://www.ekoboerderijarink.nl/

http://www.biojournaal.nl/artikel/20772/Bio-boer-Arink-verzet-zich-tegen-bouw-vleeskalverenhouderij

http://www.elna.nl/lees/111843/familie-arink-verbijsterd-over-plannen-megastal-

 

 

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueelactueel actueel actueelactueel actueel actueel actueel actueel

 

Op 29 augustus 2015 was de jaarlijkse manifestatie "We zijn het megazat"op het Malieveld in Den Haag.

Kijk voor het programma op de website van Milieudefensie.

Klik hiernaast op Actueel en onderdeel "We zijn het megazat" voor een verslag van Omroep Gelderland en de toespraak van Paul Valk.

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueelactueel actueel actueelactueel actueel actueel actueel actueel

 

De samenwerkende burgergroepringen in Nederland hebben zich verenigd voor een verregaande verbetering van de stankoverlast uit veehouderijen.

De geurwet van 2007 wordt dit jaar geëvalueerd en de burgergroeperingen doen daaraan mee.

Wij willen van maximaal 14 odeur terug naar maximaal 5 odeur. Een norm die ook geldt voor een industriegebied.

Op de website www.max5odeur.nl vindt u verdere informatie.

 

Wij roepen u op de petitie die op www.max5odeur.nl staat te ondertekenen.

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueelactueel actueel actueelactueel actueel actueel actueel actueel

 

Wilt u de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland ondersteunen en/of wilt u meer informatie, geeft u zich dan op als symphatisant.

Klik hier om het formulier in te vullen en aan ons op te sturen.

 

actueel actueel actueel actueel actueel actueelactueel actueel actueelactueel actueel actueel actueel actueel

 

Vertegenwoordigers van groeperingen in Gelderland hebben besloten de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland op te richten.

Het doel van de Stichting is om de groeperingen en individuen, die zich zorgen maken over de misstanden ten gevolge van (geplande) intensieve veehouderij in hun omgeving, op Provinciaal en Landelijk niveau een stem te geven. Daarnaast zal de Stichting de lokale groeperingen (juridisch) ondersteunen.

De volgende groeperingen maken deel uit van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland:

 

 • De Groep Azewijn, in verband met een vleesvarkensbedrijf aan de Maatweg
 • Groep Azewijn, Rafelder, Ziek, in verband met het vullen van een grote diepe plas met (licht) verontreinigd slib, nabij vier sterk verontreinigde ex-vuilstortplaatsen
 • De Groep Beltrum, in verband met een vleesvarkensbedrijf aan de Grolseweg
 • De Groep De Heurne, Kamerstraat, Gemeente Aalten (klik hier voor hun Facebook pagina)
 • De Groep Dinxperlo, in verband met vleesvarkensbedrijf aan de Kalverweidendijk
 • Groep Driekoningenweg, Rafelder, Veldhunten, Etten Gld in verband met vuilstortplaatsen
 • De Groep Hengelo Gld: in verband met vleesvarkensbedrijf Baaksevoetpad
 • De Groep Laarstraat Vethuizen, in verband met een gepland vleesvarkensbedrijf aan de Laarstraat
 • Groep Varsselder, in verband met een vleesvarkensbedrijf aan de Driekoningenweg
 • Groep Varsseveld, in verband met de aanvraag voor een mestvergister in hun buurt
 • Groep Westendorp, in verband met vleeskuikenbedrijf aan de Halseweg
 • Groep Wichmond in verband met een giga koeien genetics bedrijf aan de Polweg
 • Stichting MOOIJ Land, in verband met LOG Azewijn
 • Stichting LOG Ruurlose Broek, in verband met LOG Ruurlosebroek
 • Stichting Leefbaar Halle-Heide, in verband met LOG Halle-Heide
 •  

Daarnaast  hebben zich groeperingen uit Gelderland gemeld die gebruik hebben gemaakt van diensten van de Stichting of die hebben aangegeven de Stichting te willen steunen of die met de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland willen samenwerken.

 •  
 • Groep Gendt
 • Groep Groenlo, in verband met een megamestvergister op het industrieterrein de Laarberg (klik hier voor hun website)
 • Groep Doetinchem
 • Groep Haart, Aalten
 • Groep Megchelen
 • Groep Klarenbeek in verband met de aanvraag van een mestvergister in hun buurt (klik hier voor hun website)
 • Groep Gendringseweg Lintelo Gemeente Aalten
 • Groepen Beemte Vaassen
 •  

Verder hebben ook meerdere sympathisanten hun steun toegezegd.

 

Groeperingen die willen toetreden, willen samenwerken of zich willen laten informeren, kunnen zich melden bij de Stichting: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. tav de heer Ries Kock.